Vad är franchising?

För många är franchising ett ganska diffust begrepp. Trots att både svenskt och internationellt näringsliv är fullt av företag som använder franchising som metod missuppfattas många gånger hur det hela hänger ihop. Vi vill därför börja med att reda ut begreppen något, sett utifrån två perspektiv.

Ur Franchisegivarens perspektiv

För den som har en väl fungerande och lönsam affärsverksamhet är det ju inte ovanligt att denne vill expandera och låta verksamheten växa. Det kan handla om att sätta upp ytterligare en butik, en ny fabrik eller ett nytt försäljningskontor. I väldigt många fall betyder det att göra en investering på en ny plats samt att låta någon anställd driva det nya stället.
För den som vill expandera erbjuder franchising en möjlighet att expandera sin affärsidé utan att behöva göra investeringen själv och utan att ha personalansvar etc. för de nya enheter som sätts upp. Genom att förpacka och erbjuda sin affärsidé till andra kan ägaren expandera med franchisetagare som får betala en hyra för tillgången till affärsidé och koncept. På så vis kan franchisegivaren expandera och/eller skydda distributionen av sina produkter och/eller enbart tjäna pengar på att hyra ut affärsidén. Franchisegivaren kan tjäna sina pengar på ett eller flera av följande sätt:

  • Inträdesavgift, initial avgift vid franchisetagarens start.
  • Franchiseavgift eller hyra av affärskonceptet.
  • Varupåslag på de varor franchisegivaren säljer till franchisetagaren
  • Delning av provisioner eller andra intäkter

Det är alltså en franchisegivare som äger ett affärskoncept och som erbjuder andra att hyra konceptet för egen affärsverksamhet.

Ur franchisetagarens perspektiv

Den som skall starta eget företag kan naturligtvis bygga upp sitt företag på vanligt vis och därigenom göra sina egna misstag. Ett alternativ är att hyra ett nyckelfärdigt och bevisat framgångsrikt affärskoncept. Franchising kan jämföras med att hyra ett affärskoncept som är prövat och där det finns instruktioner och löpande rådgivning för hur affärskonceptet skall bedrivas.

Det kan också vara ett företag som vill komplettera sin övriga verksamhet med ett nytt affärskoncept. Ett stort restaurangföretag som vill komplettera sitt konceptutbud blir franchisetagare till en fastfood-franchise. Ett försäkringsbolag vill utöka sin produktportfölj hyr ett koncept av ett annat försäkringsbolag.

Franchising är alltså en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter. Den ene, franchisegivaren, äger ett väl prövat och lönsamt affärskoncept och hyr ut affärskonceptet till en franchisetagare. Den andre, franchisetagaren, driver eget företag och istället för att driva ett eget affärskoncept så hyr denne affärskonceptet av franchisegivaren, och bildar en länk i en kedja av företag som bedriver samma affärskoncept.

Vad är då skillnaden i förhållande till andra kedjeformer ? Läs vidare på sidan ”Andra samarbetsformer”.

Nordens främsta experter på Franchise

FranchiseArkitekt är specialister inom varje område med anknytning till franchise. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens bästa kompetens inom de områden där franchiseföretag har viktiga behov.

Läs mer
Kontakta oss