Ytterligare aspekter vid etablering

Generell marknadsföring av franchisekonceptet

Som ett komplement till rekrytering för en specifik etablering är det vanligt att franchisekedjor marknadsför franchisen på olika sätt. Avsikten är att skapa ett generellt intresse för franchisen, något som inte ska underskattas. Det är många kedjor som får en mängd spontanansökningar som ett resultat av generell marknadsföring.

Marknadsföringen kan ske på många olika vis. Exempelvis:

  • FranchiseNet
  • Google
  • Egna webbplatser/hemsidor
  • Branschtidningar och deras webbplatser/hemsidor

FranchiseNet har funnits på den svenska marknaden länge och är en väl fungerande marknadsplats för franchising på internet. Förutom annonserande franchisegivare finns här professionell information om franchising, nyheter om franchising och liknande. Webbplatsen är mycket välbesökt och adressen är www.franchisenet.se.

Kontakta oss