Lag om franchisegivares informationsskyldighet

Denna lag började gälla den 1 oktober 2006 och är en så kallad disclosurelag. Lagen gäller specifikt för franchiseförhållanden och har till syfte att tvinga franchisegivare att ge nödvändig upplysning till blivande franchisetagare. Denna lag kommer att presenteras i detalj i kapitel 16, Upplysningslagen.

Kontakta oss