Supportkontoret

I franchiseföretag är det inte ovanligt att man kallar huvudkontoret för Supportkontor istället. Den benämningen beskriver på ett bra sätt den roll franchisegivaren har i förhållande till franchisetagarna. De funktioner och arbetsuppgifter som franchisegivaren utför har också till stor del karaktären av rådgivning och stöd.

Det betyder förvisso inte att franchisegivaren enbart har en konsultativ roll utan när det gäller hur konceptet, marknadsföringen och liknande ska utföras har franchisegivaren en beslutande roll. Trots det ligger det i sakens natur att det i huvudsak är franchisetagaren som utför vad som måste göras i olika sammanhang och franchisegivaren ger franchisetagaren support för att hjälpa och kontrollera.

Kontakta oss