Marknadsföring

För att utnyttja visionen om det stora företaget bör marknadsföring ske centralt eller i vart fall utarbetas centralt.
Eftersom ett franchisesystem består av lokala enheter dyker det ofta upp krav på lokala avvikelser. Sådana bör i huvudsak vara förbjudna men de kan i undantagsfall godkännas efter att de har granskats och godkänts av franchisegivaren.

Franchisegivaren kan upprätta såväl marknadssom marknadsföringsplan och se till att franchisetagarna överför dessa till lokala aktivitetsplaner. Allt material som behövs i form av annonsmallar, säljmaterial och liknande kan utformas och framställas av franchisegivaren så att sedan franchisetagarna kan köpa materialet till självkostnadspris i den omfattning de behöver för sin lokala enhet.

Man kan också utarbeta en policy för all marknadsföring – inklusive internet-policy – där det framgår var man får marknadsföra sig och i vilka sammanhang. Det är inte alla inom franchisesystemet som tycker om att förknippas med den ena eller andra politiska, idrottsliga eller religiösa organisationen i samannonsering.

Kontakta oss