Byt kapitel

Kapitel 15 – Franchising i juridiken

Franchising är ett affärsmässigt samarbete mellan två fristående företagare. Den ene företagaren – franchisegivaren – har en affärsidé och har kring denna idé skapat ett koncept som bland annat inkluderar ett varumärke. Den andre företagaren – franchisetagaren – vill ”hyra” rätten att driva en enhet (butik, restaurang, kontor eller liknande) enligt det givna konceptet och under det givna varumärket.

Franchising är i sig inte en juridisk skapelse eller en juridisk samarbetsform. Men likt alla kommersiella samarbetsformer hamnar man snart i juridiska regelverk eftersom franchising omgärdas av samma lagar och regler som all affärsverksamhet. I det här kapitlet går vi igenom aktuella rättsområden och lagar. Syftet med genomgången är inte att ge en utförlig beskrivning av de juridiska förhållandena inom respektive rättsområde utan snarare att visa hur olika rättsområden och lagar berör franchising som företeelse. Den som vill fördjupa sig inom respektive rättsområde hänvisas till juridisk facklitteratur.

Kontakta oss