Byt kapitel

Kapitel 17 – Rättigheter och skyldigheter

Franchising är ett affärsmässigt samarbete, och precis som alla samarbeten bygger det på rättigheter och skyldigheter. I affärer finns det oftast en köpare och en säljare eller parter med motsvarande funktioner. Köparen har rättigheten att få den vara eller tjänst som han betalar för. Skyldigheten blir då betalningen. Säljaren har rättigheten att få det pris som är skäligt för varan eller tjänsten, och skyldigheten blir att prestera.

Motsvarande fördelning hittar man inom ett hyresförhållande där hyresgästen är köparen och hyresvärden är säljaren. En hyresgäst erbjuds den färdiga lägenheten eller sommarhuset och blir presenterad ett pris, hyran. Hyresgästen har inte rättigheten att slå ut väggar, bygga om eller bygga till utan bara att använda lägenheten som den ser ut då den presenteras. Tycker man inte om lägenheten bör man inte skriva på hyresavtalet.

Kontakta oss