Avslutning

För att tydliggöra särskilt för franchisetagaren att detta är ett mycket viktigt avtal bör franchisegivaren kräva att franchisetagaren går igenom avtalet med egna experter eller rådgivare. Avtalet bör därför avslutas med en paragraf som anger att franchisetagaren har fått tillräcklig tid för överläggning med sakkunskap. Därutöver bör franchisetagaren bekräfta att den information som lagen kräver att franchisegivaren upplyser om har givits i god tid före avtalstecknandet. Parterna daterar därefter avtalet och undertecknar det. Om det är en juridisk person – till exempel ett aktiebolag – som är franchisetagare är det lämpligt att kräva att franchisetagarens ägare – personen som driver verksamheten – skriver på en personlig borgen för att bekräfta att han tror på verksamheten.

Kontakta oss