Byt kapitel

Kapitel 4 – Blir det lönsamt?

Den första frågan de fl esta ställer sig när man börjar fundera på att bygga upp en franchisekedja är om det kommer att bli lönsamt. Gemensamt för allt franchiseföretagande är att lönsamheten bör ställas i relation till franchisegivarens ursprungliga kapitalinsats, eftersom det är franchisetagarna som i huvudsak står för kapitalinsatsen i expansionen. Om det franchisegivande bolagets ägare någon gång kan tänka sig att sprida ägandet i bolaget genom nyemissioner skulle den ursprungliga ägarens investering ställt i förhållande till dennes avkastning kunna bli helt oöverträffad. Man skulle därför kunna säga att franchising erbjuder två kapitalmarknader istället för en. Detta kan illusteraras i nedanstående fi gur om dubbel kapitalmarknad.

Figur 7: Teorin om den dubbla kapitalmarknaden.
Figur 7: Teorin om den dubbla kapitalmarknaden.

Det som är unikt för franchiseföretag är alltså att franchisetagarna står för en stor del av det kapital som krävs för expansionen. Självklart kan franchiseföretag också attrahera investerare på kapitalmarknaden. I en mycket lyckad franchise kan en stor del av det nödvändiga kapitalet fi nansieras av både franchisetagare och investerare och därmed ge en unik god räntabilitet för den ursprunglige entreprenören och franchisegivaren. En förutsättning för någon som helst lönsamhet är ju dock att franchisetagarna kan bedriva en lönsam verksamhet.

Kontakta oss