Rättigheten

Själva objektet eller rättigheten som franchisetagaren får bör beskrivas så noggrant som möjligt. Här kan slås fast om det avser en pizzarestaurang eller en coffee shop. Man kan också förtydliga ytterligare genom att ange att det rör sig om en kvällsöppen enhet och att det inte finns krav på att man behöver hålla öppet på morgonen. Oftast vill en franchisegivare täcka in hela den geografiska marknaden, därför är det viktigt att ange inom vilket område franchisetagaren får verka. Det är också bra att vara tydlig i frågan om franchisetagaren har sitt marknadsområde med exklusivitet eller på delad basis.

Skyldigheter för franchisegivaren Franchisegivaren är den som äger konceptet och varumärket och som kan verksamheten. Den viktigaste skyldigheten franchisegivaren har är att överföra know-how, det vill säga kunskap och erfarenhet, till sina franchisetagare. Man får inte som franchisegivare lämna sina franchisetagare i sticket, utan ska löpande ge support under hela avtalstiden. När de behöver hjälp är det franchisegivarens skyldighet att hjälpa till och ge support. För att ha råd att ge support tar franchisegivaren ut en serviceavgift eller den faktiska kostnaden som en särskild avgift vid varje enskilt tillfälle.

Franchisegivare ska också se till att kvalitetsnivån hålls uppe inom kedjan. Om en franchisetagare uppträder felaktigt eller inte har tillräcklig ordning eller en felaktig skylt drabbar det samtliga inom kedjan. Eftersom franchisetagarna inte har några avtal sinsemellan kan de inte tillrättavisa sina kolleger. Istället har franchisegivaren en skyldighet att vaka över kvaliteten och tillrättavisa sådana som inte håller måttet.

Kontakta oss