Byt kapitel

Kapitel 16 – Upplysningslagen

Sedan 2006 har vi en specifik lag gällande franchising i Sverige som heter Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet – se bilaga. Detta är en så kallad disclosurelag vilket innebär att lagen ålägger franchisegivaren att ge viss information till en blivande franchisetagare innan ett franchiseavtal får undertecknas. Franchisegivaren ska informera bland annat om den ersättning som franchisetagaren ska betala, villkoren för uppsägning och hur en tvist om avtalet ska prövas. Om franchisegivaren inte lämnar informationen kan Marknadsdomstolen ålägga franchisegivaren att lämna uppgifterna. Sker inte det så kan vite utdömas.

Lagen kräver att en franchisetagare får informationen i god tid innan ett franchiseavtal undertecknas. Lagen anger också att informationen ska ges skriftligen samt vara klar och begriplig.

Kontakta oss