Byt kapitel

Kapitel 21 – Rekrytering och etablering

Den mest kritiska fasen i uppbyggnaden av ett franchisesystem är rekryteringen av franchisetagare. Det gamla ordspråket ”en kedja är inte starkare än sin svagaste länk” passar här ovanligt väl.

Kostnaden för och besväret med en ometablering på grund av en felrekrytering är kännbar, särskilt i början av en uppbyggnad. Det tar resurser från andra delar av organisationen som skulle behöva dem bättre. I värsta fall kan det ge dåligt rykte hos kunder, potentiella franchisetagare och leverantörer.

Därför krävs det att man gör en synnerligen god analys av vilken typ av franchisetagare verksamheten behöver. Misstag i rekrytering har alla franchisekedjor gjort, men det gäller att minimera risken genom en effektiv metod och en känsla för rekrytering av egna företagare.

Om vi för ett ögonblick bortser från den rent verksamhetsmässiga kvaliteten kan man säga att det finns tre olika typer av franchisetagare.

Kontakta oss