Vad är en handbok?

En affärsidé innehåller många både materiella och immateriella komponenter som tillsammans gör att affärsidén fungerar och är lönsam. Exempel på sådana komponenter är:

Materiella komponenter

Produktsortiment

Produktionsutrustning

Inredning och skyltar

IT-system

Avtalsmallar

Redovisningssystem

Immateriella komponenter

Varumärke

Försäljningsmetod

Personalpolicy

Produktionsmetod

Marknadsföringsmetod

Alla dessa komponenter bildar tillsammans det koncept som franchisetagaren ”hyr” av franchisegivaren. Till detta kommer också franchisegivarens know-how (kunskap och erfarenhet).

För att kunna visa vad konceptet innehåller och för att överföra alla kunskaper som finns i konceptet till en franchisetagare behöver man någon form av dokumentation för franchisetagaren att ta del av. Franchisegivaren samlar därför sin know-how i en handbok.

Informationen i handboken är ofta unik för den aktuella franchisen. Det innebär att vissa delar förvisso kan vara instruktioner som gäller för alla företag, som bokföring, skattedeklarationer och regler och lagar avseende personal. De delar som avser hur man bedriver den aktuella verksamheten ska dock inte vara allmängods. Det är väsentligt att handbokens instruktioner och råd ska ge franchisetagaren bättre möjligheter att driva konceptet än om denna information inte fanns på plats.

En handbok är en skriven text, i vissa fall med bilder och ljud. Traditionellt har handboken bestått av en eller flera pärmar med pappersdokument. Idag är det vanligaste att handboken finns digitalt på franchisegivarens intranät.

Självfallet är materialet endast tillgängligt för dem som är knutna till franchisen. Anställda hos franchisetagaren kan ges olika behörighet till delarna i handboken beroende på vad de behöver för sitt arbete.

Kontakta oss