Singel-, multipel- och institutionella franchisetagare

Den traditionella bilden av en franchisekedja är att den består av företagare som driver en enhet och där ägaren arbetar i verksamheten varje dag. Det kallar vi singel-franchisetagare. Det är emellertid inte ovanligt att franchisekedjor har franchisetagare som har flera enheter – restauranger, butiker, försäljningskontor med mera – i samma kedja och dem kallar vi multipel-franchisetagare. Det finns också kedjor med mycket stora företag som franchisetagare med en stor mängd enheter, kanske i vissa fall samtliga franchiseenheter i ett visst land, och dem kallar vi institutionella franchisetagare.

Många gånger ägnar man inte en tanke åt frågan om vilken typ av franchisetagare man vill ha i kedjan. I vissa fall har man kanske inte ens tänkt på möjligheten med multipel-franchisetagare och institutionella franchisetagare. Om man inte från början har tagit sig tid att fundera igenom frågan kan det emellertid bli ganska krångligt.

Om det exempelvis finns framtida möjligheter att få franchisetagare som etablerar ett stort antal enheter så kan det effektivt stoppas om man tagit fel beslut när det gäller exempelvis:

  • Marknadsområden
  • Exklusivitet
  • Rätten till affärer gentemot kunder som har verksamhet i fler områden än ett.

Exempel

En franchisekedja har expanderat med 30 butiker under några år. Det har visat sig att det varit mycket lättare att attrahera franchisetagare om man erbjuder dem att få ”vara ensamma på sin ort”. Därför har man garanterat franchisetagarna exklusiva rättigheter inom ett givet geografiskt område.

Låt oss anta att vår franchisekedja kontaktas av en kedja, kedjan X, som ser en möjlighet att etablera vår franchisekedjas koncept som en shop-in-shop i deras redan etablerade butiker. Kedjan X har 50 egna butiker och i 20 av dessa skulle en shop-in-shop vara lämplig. Vår franchisekedja skulle alltså kunna expandera från 30 till 50 butiker i ett slag. En fantastisk möjlighet.

Men i det här fallet drabbas vår franchisekedja omedelbart av problem med att genomföra affären eftersom man redan lämnat ut geografiska områden där de nuvarande franchisetagarna har ensamrätt till att bedriva butikskonceptet. Kedjan X har butiker i hälften av de orter som vår franchisekedja har butiker i. Därmed kan de nuvarande franchisetagarna förhindra den tänkta affären.

Kontakta oss