Informell bestämmanderätt

I en filialkedja som ägs och drivs av samme ägare finns en naturlig hierarki. Det är chefen som bestämmer och varje enhetschef tar order av chefen. Det skapar en effektiv linje mellan beslut och handling. Vikten av snabbhet i nödvändiga förändringar kan heller aldrig underskattas.

I en franchisekedja ser det som bekant lite annorlunda ut. Det finns alltså ingen formell ”befälsordning” av den typ som finns mellan arbetsgivare och anställd. Det kan beskrivas som ett tomrum mellan den beslutande makten och den exekutiva makten.

Om en franchisearkitektur innehåller en stark avtalsrättslig och kompletterande makt enligt ovan är det en bra grund. Om franchisegivaren därutöver genom sitt agerande bygger upp ett starkt förtroendekapital hos kedjans franchisetagare så har den andra viktiga förutsättningen kommit på plats. Med dessa båda utgångspunkter kommer franchisegivaren att kunna styra franchisekedjan med i stort sett samma snabbhet som en filialkedja. Man har därmed uppnått det som vi inom franchising ibland kallar informell bestämmanderätt.

Kontakta oss