Förändring i franchisesystem

Förändring i franchisesystem

Förändring i franchisesystem

När en franchise får problem kan det ibland leda till att man behöver se över sitt franchisekoncept.

Ofta handlar det om att förutsättningarna ändrats så att nuvarande koncept inte leder till de bästa resultaten. Ska det göras väsentliga förändringar i ett franchisekoncept så kräver det en noggrann analys. Ska det sedan göras väsentliga förändringar i konceptet kommer sättet att genomföra det på vara lika väsentligt som själva förändringen i sig.

Vi deltar eller leder förändringsprojekt och bidrar med struktur för projektet, analys, förslag till lösning och genomförande. Varje affärskoncept och situation är ju unik så innehållet kan förstås variera men ett generellt innehåll kan i all korthet vara:

Kontakta oss