Uppföljning av konceptefterlevnad

Uppföljning av konceptefterlevnad

Uppföljning av konceptefterlevnad

Hur säkerställer du kvalitet och konceptefterlevnad?

Med Chainformations molnplattform kan du utöver digitala handböcker och arbetsinstruktioner enkelt skapa digitala checklistor för att följa upp och kontrollera din franchiseverksamhet på flera plan. Det kan gälla allt från konceptrevision och utvärdering av den lokala driftsenheten, till kunskapskontroller bland franchisetagare och personal. Uppföljning kan även göras på utbildningsinsatser och kopplat till driftsinstruktioner och rutinbeskrivningar i t ex handboken.

Allt hanteras i realtid, direkt i mobila enheter utan krångel eller onödig e-post. Dina franchisetagare kan dessutom ta del av resultat och enkelt jämföra sig mot kedjan som helhet. Det ger dig direkta indikationer på var ni behöver sätta in åtgärder likväl som att identifiera och lyfta fram goda exempel.

Kontakta oss