Franchisetagaren

Den som ska starta eget företag kan naturligtvis bygga upp sitt företag på vanligt vis, hitta sina egna lösningar och göra sina egna misstag. Eller så kan han eller hon hyra ett nyckelfärdigt och bevisat framgångsrikt affärskoncept där det finns instruktioner och löpande rådgivning för hur konceptet ska bedrivas. Det kan också vara så att ett företag vill komplettera sin övriga verksamhet med ett nytt affärskoncept. Till exempel kan ett restaurangföretag bli franchisetagare till en fastfood-franchise eller så kan ett försäkringsbolag utöka sin produktportfölj genom att hyra ett koncept av ett annat försäkringsbolag.

Rollfördelning

Franchising är alltså en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchisegivaren äger ett prövat och lönsamt affärskoncept och hyr ut det till en franchisetagare. Franchisetagaren driver ett eget företag och hyr själva affärskonceptet av franchisegivaren, och bildar på så sätt en länk i en kedja av företag med samma affärskoncept

Kontakta oss