Byt kapitel

Kapitel 14 – Drift av franchisekedja

Det samarbete som finns mellan franchisegivare och franchisetagare bygger i grunden på en väl genomtänkt arbetsfördelning, vilket vi beskriver i kapitel 8, Arbetsfördelning mellan franchisegivare och franchisetagare. Denna arbetsfördelning avspeglas i franchiseavtal respektive handbok och skapar förutsättningar för vilka arbetsuppgifter parterna ska ha i det dagliga samarbetet.

I det här kapitlet utvecklar vi närmare hur driften av en franchisekedja går till i praktiken.

Kontakta oss