Skatterätten och arbetsrätten

Dessa rättsområden påverkar franchising när det gäller gränsdragningen mellan anställning och eget företagande. För att man ska få en Fskattsedel ska tre villkor vara uppfyllda: självständighet, vinstsyfte och varaktighet. Om dessa villkor inte är uppfyllda betraktas det inte som näringsverksamhet utan kan istället vara fråga om ett uppdrag eller en anställning. Den som förtäcker en anställning med ett franchiseavtal gör sig troligen skyldig till brott mot arbetsrätten.

Kontakta oss