Förvaltning

Förvaltning

Förvaltning

Portföljoptimering syftar till att konsekvent öka lönsamheten genom strukturerat och strategiskt arbete med företagets avtalsportfölj. Genom noggrann hantering av befintliga hyresavtal skapas både ekonomiskt och strategiskt värde. För att skapa de rätta förutsättningarna krävs systematisk och konsekvent analys av stora mängder marknadsdata. Gate46 erbjuder portföljoptimering, förvaltning och övervakning av företags hyresavtal.

Utifrån företagets specifika behov utarbetar vi en gemensam plan för året som inkluderar både strategiska, taktiska och praktiska åtgärder, vilken sedan följs upp kvartalsvis. Detta omfattar allt från övervakning av avtalsfrister och benchmarking mot uppsatta nyckeltal till strategiska beslut kring etableringar och avvecklingar.

Kontakta oss