Franchisetagarens ekonomiska förutsättningar – granska dem tidigt i rekryteringsprocessen

I ett senare kapitel fördjupar vi oss i frågan om rekrytering av franchisetagare. Men vi vill även i detta avsnitt peka på ett förhållande i rekryteringsprocessen som har avgörande betydelse för finansieringen av franchisetagare.

Det lägsta aktiekapital som man kan starta med i ett aktiebolag är 50 000 kronor. Men är behovet av eget kapital större, så måste givetvis ägaren satsa ett större kapital. Utöver att satsa bolagets egna kapital är det vanligt att en nybliven egenföretagare tvingas teckna personlig borgen för delar av de krediter som dennes bolag tar upp i bank.

I kapitel 10, Franchiseavgiften, använder vi ett exempel där franchisetagarens bolag har ett aktiekapital på 100 tkr. Därutöver kräver banken en personlig borgen på 50 för de lån franchisetagarens bolag tar upp. För att det ska vara möjligt att starta företaget krävs alltså – i vårt exempel – att franchisetagaren har minst 100 tkr i kontanter och vara ”värd” minst ytterligare 50 tkr såsom borgensman.

När franchisegivaren söker intressenter för den aktuella franchiseenheten så är ett av de viktigaste kriterierna att kandidaterna har en nettoförmögenhet som tillåter den satsning som det aktuella konceptet kräver. Med nettoförmögenhet menas här värdet av kandidatens tillgångar minus dennes skulder. Det är därför väsentligt att kontrollera det tidigt i rekryteringsprocessen.

Att tidigt ställa frågan om en kandidats privatekonomi kan för många, framförallt i Sverige, kännas obehagligt och besvärligt. Det är dock nödvändigt eftersom kandidaten ju kan ha en aldrig så perfekt bakgrund och verka som klippt och skuren för franchisen; men har kandidaten inte tillräckligt med kapital så går det inte. Att upptäcka en kandidats finansiella tillkortakommanden sent i rekryteringsprocessen blir negativt för båda parter.

Ett sätt att underlätta rekryteringsprocessen är att redan i rekryteringsannonsen tala om vilket kapital som krävs. Det är förvisso inte detsamma som vilken nettoförmögenhet som krävs men ger ändå en inriktning för den som läser annonsen. Låt oss samtidigt konstatera att det finns avsevärda nackdelar med att annonsera ut vilka ekonomiska krav som ställs:

  • Läsaren kanske inte förstår budskapet i annonsen. Man måste komma ihåg att termer som aktiekapital, Eget kapital, totalt kapital och nettoförmögenhet inte är allmängods som alla förstår innebörden av.
  • En stor summa kan skrämma.
  • En summa måste ofta placeras i ett sammanhang för att bli begriplig och säljbar.

I svensk franchiseannonsering har det varit relativt ovanligt att nämna de finansiella krav som är aktuella. För att markera att det finns vissa krav används ibland följande utryck istället:

  • Du måste ha en ordnad privatekonomi.
  • Du måste kunna sätta in ett Eget kapital.

I amerikansk franchiseannonsering är det däremot mycket vanligt att nämna de finansiella kraven. Vanliga formuleringar i annonser är:

  • Minimum networth X00.000 $
  • Minimum capital required X00.000 $

Egentligen är det amerikanska sättet att formulera sig mer korrekt, eftersom kapitalbehoven varierar så stort mellan olika franchisekoncept. Men det är också mer naturligt och vanligt att man är tydligare med hur mycket pengar man har i USA än vad vi är i Sverige.

Kontakta oss