Franchisetagare

Som franchisetagare ”hyr” du rättigheten att få bedriva ett företag enligt ett beprövat koncept och under ett välkänt varumärke. Som hyresgäst bör du ta reda på så mycket som möjligt om hur konceptet ser ut och hur det fungerar. Fråga andra hyresgäster – franchisetagare – hur de upplever konceptet. Ta också reda på så mycket som möjligt om franchisegivaren. En franchisetagare har rättigheter inom givna ramar men också skyldigheten att hålla sig innanför ramarna och att betala avgifter. Man kan inte komma och kräva att konceptet ska förändras.

Franchisetagaren bör göra sin analys genom att först lista sina rättigheter. Vad får du inom konceptet? Om du hade bedrivit denna verksamhet som en helt fristående företagare – utan knytning till en kedja – vad hade du behövt göra som du nu får genom kedjan?

Därefter bör skyldigheter listas på samma sätt. Hur mycket måste du betala? Hur är betalningen uppdelad i olika syften – service, marknadsföring, IT och så vidare? Vad får du inte göra?

Som franchisetagare bör du också fokusera på rättigheten att verka inom ett visst område. Är du ensam spelare, det vill säga har du ett exklusivt område eller kan du få konkurrens från franchisegivaren eller annan franchisetagare inom kedjan? Vidare bör du undersöka hur din licensrätt till varumärket ser ut. Är varumärket registrerat? Var? Inom Sverige eller hela EU? Hur ser rätten ut till lokalen där du bedriver verksamheten? Har du rätt att stanna kvar eller måste du flytta den dag avtalet upphör? Ingen av dessa frågor har ett rätt eller fel svar utan alla svar kan vara helt i sin ordning, men parterna måste klart reda ut vad som gäller innan avtalet skrivs under.

Kontakta oss