Multipel och institutionell franchisetagare

Om man söker franchisetagare som ska kunna etablera fler än en enhet bör kravprofilen kompletteras med högre krav på de ekonomiska förutsättningarna och resurser att driva fler ställen, exempelvis fler ägare eller familj med vuxna barn.

För institutionella franchisetagare tillkommer särskilda krav. Vi utvecklar inte detta närmare i denna bok.

Kontakta oss