Lokaler & Expansion

Lokaler & Expansion

Gate46 är din nordiska fastighetspartner. Från produktion, lokalsökning och förhandling till nyckelfärdig lokal. Vi levererar specialistkompetens för samtliga lokaltyper.

Lokaler & Expansion

Hur kan vi bidra?

Gate46 har sina rötter inom detaljhandeln och har under det senaste decenniet varit den största aktören i Norden inom rådgivning relaterad till expansion och byggnation inom detaljhandelssektorn. Med samma passion och snabbhet erbjuder vi nu rådgivning som omfattar alla typer av lokaler, så att våra kunder kan accelerera sin verksamhet i alla segment.

Önskar du expandera din verksamhet i Norden? Behöver du en kunnig och erfaren partner som kan hjälpa dig att analysera företagets behov? Hitta rätt lokal för er verksamhet? Tillverka specialanpassad inredning? Bygga en nyckelfärdig lokal?

Utifrån dina önskemål och behov kan vi ta på oss olika roller, allt ifrån att genomföra enskilda hyresförhandlingar, etablering eller avveckling av en lokal till att utgöra delar av, eller hela er fastighetsavdelning.

Med utgångspunkt från era behov av kompetens och interna resurser anpassas och justeras ert dream team för varje unikt uppdrag, kort- och långsiktiga mål samt er interna kapacitet. Ni får full flexibilitet med bibehållen låg risk.

Kontakta oss