Varumärkeslagen

Denna lag reglerar hur skydd uppstår för ett varumärke och hur man kan upplåta rätt för annan att använda ett skyddat varumärke. Det vanligaste sättet att skydda ett varumärke är att registrera detta hos Patent- och Registreringsverket. Det är dock möjligt att uppnå varumärkesskydd genom inarbetning utan att märket är registrerat. Eftersom franchisesamarbetet kretsar kring ett koncept som identifieras genom att ett och samma kännetecken används i hela kedjan vore det dock att ta alltför stora risker att låta bli att registrera kännetecknet (varumärket).

Registreringsförfarandet är också ett bra test på att varumärket är registreringsbart. Om ett liknande varumärke redan är registrerat i Sverige eller genom ett så kallat gemenskapsvarumärke (EU-varumärke), föreligger ett så kallat hinder för registrering. Då måste man tänka om och antingen inskränka sin ansökan eller skapa ett nytt varumärke. Varumärkeslagens regler är inte svåra men man gör klokt i att ta hjälp av en advokat eller en varumärkesjurist för att få allt rätt från början.

Som franchisetagare får man rätten att använda franchisegivarens registrerade varumärke under avtalstiden. En sådan rätt kan ges separat genom en varumärkeslicens, men en sådan licens finns inbyggd som ett särskilt kapitel i alla franchiseavtal. Franchisetagaren betalar en licensavgift eller royalty för användningen av varumärket, men denna avgift är oftast inkluderad som en delmängd i serviceavgiften till franchisegivaren. Eftersom licensen upphör så snart avtalet upphör måste franchisetagaren upphöra med användningen av varumärket omedelbart då avtalet upphör. Ska franchisetagaren ha någon rätt att avsluta verksamheten under viss tid efter avtalstiden bör ett särskilt avtal skrivas om detta.

Kontakta oss