Förbindelser

Under denna rubrik samlar vi skyldigheter för båda parter. Detta är renlighetsregler som bygger på ömsesidighet. Vi föreskriver att parterna ska visa lojalitet mot varandra och inte kritisera varandra utanför systemet. Man brukar tala om ”högt i tak inom systemet” men totaltystnad utåt. Den avtalspart som kritiserar den andra parten i tidningar eller överhuvudtaget till tredje man, förstör inte bara för motparten utan för alla aktörer i systemet.

En annan förbindelse som är nästintill självklar är sekretess. I ett samarbete får båda parter veta mycket om den andra. Många av dessa uppgifter är känsliga, antingen som företagshemligheter eller rent personligt. Genom att lova varandra fullständig sekretess kan man arbeta mer öppet i sin avtalsrelation. Man vet att motparten inte lagligen kan sprida den känsliga informationen.
Slutligen är det en självklarhet att ingendera parten får konkurrera

med den andra parten i förhållandet. Hur skulle det se ut om franchisegivaren sålde exakt samma produkter i varuhuset i samma köpcentrum där franchisetagaren är verksam? Vilken unik ställning skulle då franchisetagaren ha? På samma sätt vill franchisegivaren inte se att franchisetagaren tar in ett sidosortiment som konkurrerar direkt med franchisesystemets produkter eller som stjäl av försäljningstiden för systemets produkter. Det finns franchisesystem som inte har konkurrensförbud där det är klart uttalat att produkterna säljs inom olika kanaler respektive där det medges att franchisetagare får ta in ett visst eget sortiment. Huvudidén med franchising är dock att alla ska vara en länk i samma kedja och då är intern konkurrens inte den rätta utgångspunkten.

De ovannämnda förbindelserna skriver parterna i avtalet på. Men eftersom parterna i franchiseavtal i Sverige till största delen är aktiebolag måste man komma ett steg längre. Den som äger ett aktiebolag eller som sitter i styrelsen för bolaget måste också bindas upp. I de flesta avtal finns det därför ett krav att ägare, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner ska teckna ett separat avtal med dessa förbindelser.

Kontakta oss