Hur skyddar man sitt varumärke?

För att man ska kunna få ensamrätt till ett varumärke så måste det ha varumärkesskydd. Detta kan uppnås antingen genom registrering eller genom inarbetning.

Det enklaste sättet är registrering, då man ansöker hos Patent- och Registreringsverket – PRV – om registrering av sitt varumärke. Man betalar en registreringsavgift, fyller i en blankett och sänder in en avbild på det varumärke man önskar registrera. För att registreringen ska beviljas så måste varumärket vara särskiljande, det vill säga det ska skilja sig från andra märken och klart urskilja den vara eller de produkter som den representerar.

Om varumärket är identiskt med eller påminner om något liknande varumärke kommer PRV att meddela hinder. Ett hinder kan man komma förbi genom att ändra sitt varumärke så mycket att likheterna upphör eller att inskränka de varu- eller tjänsteklasser som man önskar registrera varumärket för. Ett varumärke registreras nämligen inte för alla varor utan i en eller flera av de 34 olika specifika varuklasser (exempelvis musikinstrument i klass 15) eller 11 olika tjänsteklasser (exempelvis juridiska tjänster i klass 45) som finns enligt den så kallade Niceklassificeringen.

Den andra vägen att uppnå varumärkesskydd är inarbetning. Detta tar längre tid och är oftast dyrare. Vissa varumärken är inte registreringsbara på grund av att de saknar särskiljningsförmåga. Ett exempel är så kallade deskriptiva sammansättningar, det vill säga beskrivande varumärken. Varumärken som Optikmagasinet eller Radio City beskriver egentligen endast vilken verksamhet som bedrivs utan att särskilja vem som bedriver verksamheten. Genom att konsekvent använda varumärket så kan man lyckas arbeta in det hos den aktuella kundkretsen så att de – genom en marknadsundersökning – intygar att man till exempel med varumärket Radio City menar den radiokanal som sänder över frekvensen 105,7 Mhz. Lyckas man visa detta så har man uppnått den särskiljningsförmågan att PRV accepterar att registrera varumärket trots att det är deskriptivt.

För att visa allmänheten att man har ett varumärkesskydd för sitt varumärke, kan det vara bra att använda symbolen ® i samband med varumärket. Om man ännu inte har fått en registrering beviljad eller om man håller på att inarbeta varumärket så kan man använda symbolen ™.

Man bör försäkra sig om varumärkesskydd innan man påbörjar sin verksamhet. Om det visar sig svårt att få ett varumärke registrerat så är oftast den enklaste vägen att byta varumärke till något nytt och särskiljande.

Kontakta oss