Behoven större för uppsökande verksamhet

Behovet av en marknadsindelning är ofta större i koncept med uppsö- kande försäljning. I detaljhandeln och inom restaurangbranschen är en marknadsindelning oftast inte lika viktig och ibland rent kontraproduktiv.

Franchisekoncept där franchisetagaren säljer genom att söka upp potentiella kunder finns i många branscher, till exempel:

  • Kontorsmaskiner (Canon Center)
  • Glass (Hemglass)
  • Utbildning (Lexicon)
  • Direktreklam (SDR Svensk Direktreklam)
  • Säkerhetsdörrar (Secor)
  • Rekrytering
  • Bemanning (Jobzone)
  • Säkerhet (Securitas)

I en bransch med uppsökande försäljning finns det berättigade behov av att skapa en marknadsindelning utifrån framförallt följande synvinklar.

Förhindra intern konkurrens mellan franchisetagare

Att franchisetagare från en och samma kedja ska konkurrera om samma kunder kan upplevas som frustrerande och irrationellt. Och eftersom franchisetagare från samma kedja riskerar att söka upp samma kunder skulle det uppfattas som oprofessionellt och förvirrande även av kunden.

Underlag för krav på marknadsandelar och försäljningsvolymer

Om franchisegivaren ställer krav på att franchisetagarna ska uppnå en viss marknadsandel underlättar det självfallet om man definierar vilken helhet som marknadsandelen ska vara en del av. Om man ska ställa krav på försäljningsnivån blir det ju lättare att bestämma nivån om man vet vilket kundunderlag man ska grunda beslutet på.

Underlag för rättigheter och skyldigheter beträffande nationella kundavtal

I franchisekedjor där marknaden ger möjligheter till försäljningsavtal med kunder som har verksamhet över hela eller stora delar av landet finns också ett behov av att kunna bestämma vilken franchisetagare som ska leverera till kundens olika ställen.

Kontakta oss