Bilagor

Man bör beskriva franchisetagarens marknadsområde noggrant. Ett sätt är att i en bilaga beskriva området i text och bild. Det lämpligaste är att ta fram en karta över området där gränserna är klart markerade med färgpenna. Det har förekommit tvister där ett territorium har beskrivits som en kommun och där sedan kommunen har delats eller slagits samman med annan kommun. Det har också förekommit tvister där ett territorium har beskrivits med postnummer som sedan har ändrats av Posten. Självklart kan man lösa dessa tvister även i efterhand med hjälp av parternas gemensamma vilja vid avtalstecknandet, men varför över- huvudtaget sätta sig i den situationen när man kan vara tydlig genom en kartbild?

En annan självklar bilaga är handboken, eftersom handboken är specialregleringen av den dagliga verksamheten. Handboken måste därför vara en integrerad del av avtalet, som ju utgör själva ramverket. Det enklaste sättet att åstadkomma det är att beskriva handboken i avtalet och därefter göra den till en bilaga till avtalet.

Det är viktigt att samtliga enheter i en franchisekedja ser likadana ut och agerar på samma sätt. Därför är det vanligt att franchisegivaren utfärdar profilanvisningar till stöd för franchisetagarens agerande och dess utstyrsel. Profilanvisningarna kan även förekomma som ett kapitel i handboken.

Mycket annat som behöver specialanpassas till varje särskilt avtal kan också läggas som bilagor. På så sätt kan man ha en standardtext som alltid gäller i avtalet och de nödvändiga anpassningarna i bilagor.

Kontakta oss