Några praktiska råd

Testa själv, bevisa framgången

Exemplets makt är stor. När en franchisegivare vill lansera en ny produkt, metod eller profil är det alltid enklare om man kan hänvisa till egna framgångsrika tester. Redan det faktum att franchisegivaren själv vet att idén kommer att fungera är naturligtvis en fördel. Även om franchisegivaren har rätt att kräva att franchisetagarna ska genomföra de förändringar som franchisegivaren beslutat, är det mer värdefullt om idéns bärkraft kan visas på förhand.

Led genom ambassadörerna

Om vi för ett ögonblick bortser från den rent operativa kvaliteten hos franchisetagare kan man göra en indelning i tre olika kategorier.

Ambassadörer

är den typ av franchisetagare som är både framgångsrik och med glädje representerar och marknadsför kedjan. Sådana franchisetagare är ovärderliga för kedjan, både som referens utanför och som inspiratör och språkrör inom kedjan. Lojalitet och en prydnad för kedjan är kännetecknande för ambassadörer.

Flöten

Den franchisetagare som lojalt och framgångsrikt driver sin verksamhet inom konceptets ramar kan man kalla för flöten. Är alltid en god referens men är inte det språkrör som står på barrikaderna för varumärke och kedja.

Sänken

är den franchisetagare som ständigt är i opposition mot konceptet och franchisegivaren. Blir det bråk är det ofta ett ”sänke” som initierar och leder missnöjet och uppviglar övriga.

När en större förändring av konceptet ska genomföras är det klokt att vara extra noggrann med förankringen i kedjan. En god idé är då att förankra beslutet och tillvägagångssättet i en trestegsordning. Börja med att se till att de mest framgångsrika och positiva franchisetagarna – ambassadörerna – är med och utformar förändringen och i vissa fall testar den tillsammans med franchisegivarens egen enhet. Med hjälp av ambassadörerna blir det sedan lättare att motivera den stora gruppen av franchisetagare som gärna följer efter – de vi kallar flötena. På det viset genomförs förändringen smidigare för det stora flertalet och franchisegivaren kan koncentrera sig på att övertyga dem som alltid släpar efter eller rentav är i opposition.

Kontakta oss