Hur lönsamt blir det för franchisetagaren?

Den verksamhet som ska franchiseras måste, som vi nämnt fl era gånger, vara väl testad och bevisat lönsam. Sett över tiden måste franchisetagarens lönsamhet bli tillräcklig för att tillräckligt många ska känna sig motiverade så att etableringstakten ska bli attraktiv. Inför en franchiseexpansion måste man därför studera lönsamheten noga i konceptet. En noggrann studie bör innehålla följande moment:

Hur lönsamt blir det för franchisetagaren?

Kontakta oss