Byt kapitel

Kapitel 7 – Varumärket

Alla kedjor har ett gemensamt varumärke som symboliserar kedjan och dess identitet. När varumärket är välkänt kan konsumenten ”veta” vad man kan förvänta sig av just den verksamhet som bär det.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke kan bestå av en eller flera av följande:

  • Ett ord
  • En figur
  • En bokstavskombination
  • En slogan
  • En form på en vara
  • En form på en förpackning
  • Ett ljud

Vissa varumärken har kommit att bli så starka i folks medvetande att de blivit symbol för alla produkter, tjänster och företag som fungerar på samma eller likartat sätt. Sådana varumärkesord kan till exempel vara Frigolit, Masonite, Tip-Ex, Caterpillar, Gladpack, Bostongurka, Jeep och Vespa.

Ett varumärke är en så kallad immateriell tillgång – det engelska uttrycket Intellectual Property, IP, är egentligen ett tydligare sätt att beskriva det – och kan alltså ägas av en fysisk eller juridisk person. Med äganderätten kommer också den exklusiva rätten att nyttja varumärket i marknadsföring och på annat sätt. Hela det goda renomméet och marknadens generella uppfattning om produkten eller företaget symboliseras ju av det aktuella varumärket. Därför är det självfallet oerhört viktigt att vara väl skyddad för att kunna vara den ende som har denna rätt.

Tänk dig att du under många år byggt upp ett företag som blivit framgångsrikt. Varumärket symboliserar allt det du byggt upp av förtroende och kvalitetsuppfattning från kunderna. Helt plötsligt startas ett företag inom samma bransch som använder ditt varumärke och konkurrerar med dig. Det vore självklart inte bara en mardröm utan kunde också leda till allvarliga ekonomiska förluster för dig om konkurrenten tar marknadsandelar från dig genom att snylta på ditt varumärke.

Det är lätt att förstå hur viktigt det är att äga rätten till varumärket.

Kontakta oss