Inköp

Inköp

Hjälp med att få kontroll över dina inköp, eller stöd i en upphandling.

Inköp

Hjälp med att få kontroll över dina inköp, eller stöd i en upphandling

Att ta hjälp med att strukturera upp inköpsarbetet i ett tidigt stadium skapar kontroll över kostnader och ordning i leverantörsledet. Oavsett om det handlar om att förhandla om enskilda produkter eller ert totala varuflöde så kan vi erbjuda den hjälp ni behöver.

Franchisearkitekt erbjuder flera tjänster inom inköp, exempelvis:

  • Strukturera upp mera inköpsrutiner
  • Förhandlingar och upphandlingar
  • Distribution
  • Produktutveckling och sortiment-/menyarbete
  • Hållbart inköp (exempelvis upprättande av code of conduct, inköpsstrategier och policys)

Vi har lång erfarenhet av inköp inom kedjor, både från producentled och kundsidan. Tveka inte att höra av er!

Kontakta oss