Inköp

Inköp

Hjälp med att få kontroll över dina inköp, eller stöd i en upphandling.

Inköp

Hjälp med att få kontroll över dina inköp, eller stöd i en upphandling

Att ta hjälp med att strukturera upp inköpsarbetet i ett tidigt stadium skapar kontroll över kostnader och ordning i leverantörsledet. Oavsett om det handlar om att förhandla om enskilda produkter eller ert totala varuflöde så kan vi erbjuda den hjälp ni behöver.

Franchisearkitekt erbjuder flera tjänster inom inköp, exempelvis:

 • Inköpsanalys
  (Spendanalys, genomgng av leverantörsportföljen, prisnivåer, inköpsmönster etc)
 • Strukturera upp inköpsarbetet
  (Kvalitetssäkring, avtal, producktspecifikationer, kravställning, rutiner)
 • Förhandlingar och upphandlingar
  (Distribution, sortiment, omkostnader och driftskostnader)
 • Produktutveckling och sortiment-/menyarbete
  (Framtagning av meny, producera produkter med eget recept, finna producenter)
 • CSR/Hållbarhet
  (Miljöpolicy, code of conduct, inköpsstrategier och kvalitetspolicy)

Vi kan också medverka i DD-processer för att analysera ett objekts eventuella uppsidor eller nedsidor på inköpssidan. Med tanke på att 30-50% av den totala kostnadsmassan påverkas av kvaliteten på ingångna avtal är inköpsanalysen en avgörande del för värderingen av ett bolag eller en kedja

Vi har lång erfarenhet av inköp inom kedjor, både från producentled och kundsidan. Tveka inte att höra av er!

Kontakta oss