5 Förkunskapsbehov

Varje franchisekoncept förutsätter att man kan rekrytera personer med rätt personliga förutsättningar. Ett väl fungerande franchisesystem ska kunna ge relevant utbildning och träning, men vissa förkunskaper är alltid nödvändiga även om kraven varierar från koncept till koncept.

Om franchisekonceptet förutsätter en franchisetagare med en mycket speciell erfarenhet, kompetens eller utbildning blir rekryteringsunderlaget mer begränsat. Om konceptet istället har behov av människor med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet ökar rekryteringsunderlaget. Det faktum att det finns ett begränsat antal möjliga kandidater behöver i och för sig inte betyda att konceptet är omöjligt att franchisera. Det finns flera väl fungerande franchisesystem som har mycket begränsade urval men som ändå lyckas expandera i god takt, till exempel fastighetsmäklarbranschen. Men förkunskapsbehovet påverkar franchisekonceptets rekryteringsunderlag och därmed dess expansionstakt.

Kontakta oss