Köplagen

Denna lag reglerar hur köpare och säljare ska uppföra sig när det gäller undersökningsansvar och reklamationer, hur fel eller brister ska behandlas, vilka påföljder som kan göras gällande och liknande. I franchisesamarbetet är det vanligt att man föreskriver att franchisetagaren ska köpa vissa varor och/eller tjänster från franchisegivaren. Vad händer om dessa varor brister i kvalitet eller om leveransen är försenad? Vad händer om franchisetagaren anser att ”startpaketet” inte uppfyller förväntningarna? Kan han eller hon då säga upp hela franchiseavtalet och få pengarna tillbaka? Om parterna inte har reglerat detta i franchiseavtalet eller i drifthandboken träder köplagens regler in.

Köplagen anger bland annat att levererad vara ska stämma överens med vad parterna har avtalat om avseende art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Har man inte avtalat något så ska varan vara ägnad för sitt ändamål och motsvara de prover som säljaren har visat. Köparen har en undersökningsplikt och måste reklamera genast när man har upptäckt ett fel. Säljaren har oftast rätt att göra om leveransen innan köparen får häva och kräva skadestånd.

Kontakta oss