Marknad och Försäljning

Hur försäljningen och marknadsföringen ska gå till är förmodligen det som kommer att uppta större delen av franchisetagarens tid som egenföretagare. Det är så att säga själva motorn i verksamheten som ska tas upp i det här avsnittet. Synen på försäljningsarbetet och hur man bäst når kunderna är det unika i varje affärskoncept, därför måste franchisegivaren visa stor kunskap om hur försäljningen och marknadsföringen ska gå till.

Franchisegivaren vet naturligtvis mycket om sina kunder och det gäller att visa hur målgruppernas behov, preferenser och köpbeteenden tillfredsställs av sortimentet och hur man gör det tillgängligt för kunderna.

För detaljhandel eller restaurangverksamhet gäller det att beskriva hur butikens säljfunktioner fungerar, allt från hur man får kunden att öppna plånboken till vad som maximerar kundens snittköp.

Om verksamheten bygger på uppsökande verksamhet ska man beskriva hur det effektiva säljarbetet i konceptet fungerar, till exempel hur många telefonsamtal, besök och offerter varje säljare ska prestera under en viss tid. Ett bra mått kan vara att beskriva vilket försäljningsarbete som krävs för att nå normalomsättningen. Det kan också vara värdefull information för att värdera hur sofistikerad franchisegivarens kunskap är och hur mycket stöd franchisetagaren kan vänta sig av franchisegivaren i det dagliga arbetet.

Marknadsföringen varierar självklart i omfattning och betydelse beroende på konceptet och dess marknad: När marknadsföringen spelar stor roll för verksamheten blir det här avsnittet naturligtvis längre, eftersom man mer detaljerat bör beskriva hur arbetet med och kostnaden för marknadsföringen fördelas mellan franchisegivare och franchisetagare. Du kan läsa mer om detta i kapitel 14, Drift av franchisekedja.

Det gemensamma profilprogrammet är ju det som gör en kedja känd. Här ska man därför tala om vad som ingår i profilprogrammet och hur det ska användas. Här är detaljerna mycket viktiga för att alla franchisetagare ska förstå helheten och vilken betydelse den har för relationen till marknaden. Om alla redan från början förstår hur viktigt det är med noggrannhet när det gäller att följa profilprogrammet i alla dess detaljer får man mycket färre problem längre fram.

Prissättning

Hur man sätter pris på varor och tjänster i en franchisekedja är alltid en intressant fråga. Det finns flera skäl till att beskriva det noggrant i franchiseprospektet. För det första för att är det en vanlig missuppfattning att franchisegivare är auktoritära i fråga om prissättning. För det andra har det juridisk betydelse hur prissättningen går till.

Grundläggande är att franchisegivaren har rätt att bestämma det högsta priset för en viss vara eller tjänst, däremot får franchisegivaren inte bestämma någon lägsta nivå för priset. Det gäller att i Franchiseprospektet visa att man som franchisegivare har en god insikt i de juridiska förhållandena samtidigt som det framgår hur detta verkar till konceptets fördel.

 

Kontakta oss