Ekonomi och administration

Även på ekonomisidan bör man dra nyttan av stordrift, i smått och stort. En skräddarsydd kontoplan är till stor hjälp för den nystartade franchisetagaren. Med enhetlig ekonomihantering skapas möjligheter för enhetlig statistik, nyckeltal och liknande och därmed hjälpmedel för att lyfta den svage.

Det blir allt vanligare att man samordnar bokföringshjälp för franchisetagare. Istället för att varje franchisetagare själv eller genom lokal bokföringsbyrå sköter sin bokföring kan franchisegivaren anställa eller anlita bokförare som sköter samtliga franchisetagares bokföring. Detta är åter ett utslag av stordriftsfördelar. Franchisegivaren bör alltid ha rätt att granska franchisetagarens ekonomi, dels för att kunna kontrollera att rätt avgift betalas – eftersom den oftast är omsättningsbaserad – dels för att kunna hjälpa i ett tidigt skede då något går galet.

På den administrativa sidan är det vanligt att man i franchiseavtalet ålägger franchisetagaren en skyldighet att betala alla skulder i rätt tid och på rätt sätt. Detta gäller således inte endast betalningar till franchisegivaren utan även till staten och andra leverantörer. En av anledningarna till det är att det kan innebära problem för andra medlemmar i kedjan om någon missköter sina skatteeller leverantörsbetalningar.

Ett annat administrativt åläggande är att franchisetagaren måste ha alla tillstånd och licenser som krävs innan man startar sin verksamhet och under hela avtalstiden. Ett felaktigt utskänkningstillstånd kan innebära att en restaurangfranchise blir olaglig. Eftersom tidningsrubrikerna ofta tar med kedjans namn – näringskännetecken – i rubriken drabbar detta samtliga enheter i kedjan.

Kontakta oss