Strategi & Analys

Strategi & Analys

Strategi & Analys

Beslutsfattande bör baseras på noggrann analys och en strategisk plan för att effektivt nå målen. Gate46 specialiserar sig på analyser för tillväxt, kostnadsbesparing och arbetsplatsutveckling.

Vår portföljanalys utforskar besparingsmöjligheter och etableringspotential i era marknader och branscher, varefter vi skapar en klar strategi och projektplan. Vi erbjuder även specifika etableringsanalyser för att ge solida beslutsunderlag.

Analysen av arbetsplatsutveckling fokuserar på att förbättra arbetssätt och arbetsmiljö utifrån era framtida behov. Våra tjänster anpassas efter era specifika förutsättningar för att optimalt stödja era mål.

Kontakta oss