Medling

Medling

Medling

En modern form av tvistelösning är medling, där de tvistande parterna gemensamt utser en medlare som skall försöka jämka samman parterna så att de helst av allt ska kunna fortsätta samarbeta efter att tvisten har lösts.

För att kunna agera som medlare krävs långvarig och djup kunskap inom franchisejuridiken.

Kontakta oss