Bygg upp en samverkande franchisekultur

Bygg upp en samverkande franchisekultur

Bygg upp en samverkande franchisekultur

Nyckeln till engagerade och delaktiga medarbetare tvärs genom ditt franchisenätverk.

Föreställ dig att dina franchisetagare delar kunskap och erfarenheter med varandra utan någon större inblandning från ert supportkontor, och att den kommunikationen sparas och bygger upp er samlade know-how. Engagemang och delaktighet speglas tvärs genom ditt franchisenätverk, samtidigt som du ges full kontroll över vad som kommuniceras och diskuteras.

Chainformations plattform kan anpassas för just er kedjas behov och struktur för att möjliggöra ovan. Det ligger till grund för en samverkande franchisekultur där engagerade franchisetagare kan komma åt den information och verktyg som de behöver för att driva sina franchisenheter lönsamt och i linje med ert gemensamma koncept. Snabb, korrekt och transparent kommunikation stärker inte endast relationen till dina franchisetagare, utan är dessutom grunden för att ni kan uppträda som ett samspelt lag, gemensamma spelregler och kunden i centrum.

Kontakta oss