Avveckling

Avveckling

Avveckling

Företagets lokaler utgör en grundläggande komponent i dess verksamhet och bör regelbundet utvärderas. Om lokalen inte tillför det värde som eftersträvas, erbjuder vi en rad handlingsalternativ, inklusive överlåtelse av hela eller delar av lokalen, andrahandsuthyrning eller överlåtelse av hela verksamheten. Vi arbetar alltid parallellt med flera alternativ för att alltid uppnå bästa resultat för ditt företag.

Gate46 tar vid behov hand om hela processen för avveckling och försäljning. Detta omfattar skapandet av prospekt, marknadsföring, förhandling och upprättande av kontrakt. Vår erfarenhet av att ha genomfört hundratals avvecklingsuppdrag och vår framgång bygger på beprövade arbetsmetoder, omfattande erfarenhet och ett omfattande nationellt och internationellt nätverk, vilket gör det möjligt för oss att snabbt identifiera och engagera rätt potentiella tagare.

Kontakta oss