Internationell expansion

Internationell expansion

Internationell expansion

Att expandera utanför hemmamarknaden genom franchising görs dels av företag som redan är franchisekedjor men också företag inte bedriver franchising i hemmamarknaden.

Att expandera utanför hemmamarknaden genom franchising görs dels av företag som redan är franchisekedjor men också företag inte bedriver franchising i hemmamarknaden. FranchiseArkitekt erbjuder en djup kompetens och ett mycket väl utvecklat kontaktnät för företag som har för avsikt att expandera utanför hemmamarknaden.

Franchise Export Program

  • Strategisk och taktisk planering
  • Val av franchisemetod
  • Etableringsplan
  • Internationell franchisejuridik
    Tillsammans med Sveriges mest meriterade advokat inom internationell franchisejuridik samt ett nära samarbete med erfarna franchisejurister lokalt i den aktuella marknaden.
  • Praktiskt genomförande tillsammans med uppdragsgivaren
Kontakta oss