Molnbaserad lärplattform för smidiga digitala kurser

Molnbaserad lärplattform för smidiga digitala kurser

Med Baloo Learnings plattform kan du utbilda alla franchisetagare i handboken digitalt och säkerställa hög och jämn kvalitet i hela franchisekedjan.

Molnbaserad lärplattform för smidiga digitala kurser

En betydande del av franchisegivarens ansvar är att skapa detaljerade handböcker – Tack vare Baloo Learnings plattform kan du nu utbilda alla franchisetagare i handboken digitalt och säkerställa hög och jämn kvalitet i hela franchisekedjan. Ny personal onboardas smart, enkelt och effektivt med Baloo i ditt system.

Baloo Learning är en molnbaserad lärplattform där du kan skapa engagerande och smidiga digitala kurser. Säkerställ att du når ut med ditt koncept och verifiera att hela kedjan arbetar åt samma håll genom att alla får samma adekvata utbildning. Plattformen har ett komplett författarverktyg där du snabbt kan skapa engagerande och smidiga digitala kurser med inbyggd analysdel, certifiering och verifiering. Du kan själv designa, skapa, distribuera, följa upp och säkerställa din organisations viktigaste kunskapsöverföring. Plattformen fungerar lika bra för att skapa externa utbildningar som för att engagera och utbilda din personal internt. Variera utbildningen med videor, bilder, animeringar, hot-spots, reflektioner och frågor, så att det blir roligt och enkelt att lära. Efter godkänt genomförande kan deltagarna få certifikat/utbildningsbevis och det går även bra att kräva omcertifiering med återkommande intervaller. Ledningen har full koll på att nya kollegor har passerat och verifierats i grundläggande kunskaper för sitt jobb.

Integrationsmöjligheterna med Baloo är närmast oändliga och Baloo har befintliga integrationer med exempelvis Chainformation, Microsoft, Teams med flera.

Länk till film: https://youtu.be/bE6_hbDLbsc

Kontakta oss