Bemanning – ”lean enterprise”

Som vi har konstaterat ska supportkontoret så långt det är möjligt ägna sig åt arbetsuppgifter där man kan göra något för många samtidigt. En del av tanken med att bygga en franchisekedja är att kunna expandera utan att behöva bygga upp en stor overhead-organisation. Man brukar tala om att franchisegivare ska drivas av en hög kostnadsmedvetenhet och inse att så mycket som möjligt av det egna arbetet ska skapa stordriftsfördelar och därmed driva konceptet väldigt effektivt. Med andra ord ”a lean enterprise”.

Förutsättningarna skiljer sig något mellan franchisegivare som är stora företag och sådana som är mindre. Det gäller framförallt möjligheterna att fördela arbetsuppgifter på personal som redan finns och därmed inte behöva anställa ny personal för varje ny uppgift. I större företag finns alltid risken att den som är ansvarig för franchisesatsningen slutar sin anställning. I ett mindre ägarlett företag är det oftast ägaren själv som bygger och driver franchisekedjan och ägaren slutar inte lika lätt sitt jobb.

Det viktigaste är att det finns någon som är franchisekonceptets ”eldsjäl”. Eldsjälen kan allt om konceptet, kedjans franchisetagare och brinner för kedjans framgång.

Bemanningsutvecklingen hos franchisegivaren beror givetvis på vilken typ av kedja det är fråga om men självfallet ökar antalet medarbetare med antalet franchisetagare. Ett mått på effektiviteten i franchisekonceptet är dock att antalet franchisetagare per anställd ökar i takt med att kedjan växer.

Det bör påpekas att en sådan jämförelse ska göras inom en och samma franchisekedja sett över tiden. Det är däremot vanskligt att jämföra antalet franchisetagare per ”centralanställd” mellan olika franchisesystem eftersom lönsamheten per franchisetagare varierar mellan olika franchisekoncept.

I början av en uppbyggnad kommer ofta en och samma person att utföra många arbetsuppgifter som när kedjan vuxit kommer att delas upp på flera personer. Det innebär att den som arbetar med uppbyggnaden av kedjan från start behöver vara något av en generalist som har förmåga att hantera många olika arbetsuppgifter, från rekrytering och ekonomi till driftsfrågor specifika för konceptet. Efter hand som supportkontoret växer ökar givetvis specialiseringen för varje anställd. Det är dock ett karaktäristiskt drag att personalen på supportkontoret i en franchisekedja ofta har ett brett kunnande även när kedjan vuxit sig stor.

Kontakta oss