När du har bestämt dig

Att göra noggranna förberedelser är A och O för varje franchisekedja. Många tror att franchising är en juridisk modell och att det man i första hand måste ta fram är ett franchiseavtal. Inget kan vara mer fel. För att bygga en väl fungerande franchise krävs istället att man från början strukturerar upp hur franchisen ska fungera och tvingar sig att ta ställning till hur man ska hantera avgörande delar i konceptet. Det är denna struktur och dessa väl genomtänkta lösningar som blir grunden och som så småningom blir utryckt i praxis, rutiner, avtal, handbok och annan dokumentation. Alla fel, misstag och olösta problem som man har från början kommer att multipliceras med antalet franchisetagare. Att ändra på viktiga delar i konceptet när vi väl fyllt det med franchisetagare som tagit en finansiell risk är naturligtvis inte alltid omöjligt, men det är alltid krångligt och alltid förenat med kostnader.

Därför är det väl investerad tid att göra noggranna förberedelser.

Kontakta oss