Syfte

Franchiseprospektet ska göra franchisen konkret så att man kan informera blivande franchisetagare om vad affärskonceptet erbjuder. Prospektet underlättar också när franchisetagaren ska informera sina rådgivare om innehållet i affärsidén och hur samarbetet i kedjan är uppbyggt. Även andra externa parter som har intresse av verksamheten, som långivare och revisorer, har nytta av att konceptet är dokumenterat. Dessutom skapar en väl dokumenterad verksamhet också större förtroende för franchisegivaren.

Att formulera och skriva ner konceptets innehåll tvingar franchisegivaren att ta ställning till viktiga detaljer. Det ger honom en unik möjlighet att bestämma vad som ska ingå och inte ska ingå i konceptet. Franchisegivaren måste helt enkelt kunna förklara och motivera sitt koncept för framtida investerare i franchisen.

Franchiseprospektets innehåll kan till vissa delar vara av sådan karaktär att informationen inte ska spridas till marknaden. En väl vald taktik för hur, när och under vilka vilkor olika delar av franchiseprospektets innehåll ska lämnas till en franchisetagarkandidat, bör därför väljas. Vad som är lämpligt är dock mycket olika från koncept till koncept. I kapitel 21, Rekrytering och etablering, kan du läsa mer om hur franchisen bör säljas och hur rekrytering av franchisetagare bör gå till. Där kan du också läsa om hur och när information lämnas i rekryteringsprocessen.

Franchiseprospektets övergripande syfte är att säkerställa att franchisetagaren får relevant information. Det ska innehålla minst den information som anges i lagen om franchisegivares informationsskyldighet.

Lag om franchisegivares informationsskyldighet

2006 fick Sverige en lag som heter Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet; om dess innehåll och tillämpning kan du läsa mer i kapitel 20. Lagen ställer krav på vilken information franchisegivaren ska lämna till franchisetagaren och på vilket sätt den ska lämnas.

Kontakta oss