Undantagskunder

Ett annat område som man måste vara försiktig med är hur man ska hantera franchisetagarnas exklusiva områdesrättigheter när det gäller kedjans kunder som har verksamhet inom fler än ett av kedjans marknadsområden. En franchisekedja måste kunna vara konkurrenskraftig gentemot filialkedjorna även när det gäller kunder som har verksamhet över hela landet.

För att kunna teckna nationella kundavtal måste franchisegivaren kunna ta beslut direkt vid förhandlingsbordet om exempelvis vilka priser och servicenivåer som ska gälla för kunden. Verksamheten blir tungrodd om franchisegivaren måste få ett godkännande från varje franchisetagare varje gång ett nationellt eller regionalt avtal ska tecknas. Å andra sidan är ju varje franchisetagare ett eget ägarmässigt fristående företag och franchisegivaren har inte rätt att ingå bindande avtal för annan än sig själv.

Lägg därtill att nationella avtal ofta innebär stora försäljningsvolymer, varför en hård konkurrens om de uppdragen ofta trycker ned priserna. Det ger i sin tur en lägre lönsamhet för den enskilde på den enskilda affären som fördelas från ett nationellt avtal till den lokale franchisetagaren. Det är därför inte konstigt att det ofta finns olika synpunkter på om en speciell affär är bra eller inte.

Det händer ibland att franchisetagare inte vill åta sig en affär med ett nationellt kundavtal som franchisegivaren har tecknat. Då kan en enskild franchisetagare försvåra en kedjas möjlighet att konkurrera effektivt på marknaden när det gäller nationella avtal. Eftersom franchisetagaren har exklusiv rätt till konceptet i sitt marknadsområde skulle ju ingen annan få hantera kunden.

Lösningen på detta problem kallar vi ofta regler för undantagskunder. Det går ut på att det skrivs in en begränsning i franchisetagarens exklusivitet. Denna begränsning ger franchisegivaren rätt att själv utföra service och leverans till kunder som har verksamhet i flera av franchisekedjans marknadsområden. Vidare ger man franchisegivaren rätt att utse annan part som utför uppgiften i franchisegivarens ställe. På det viset säkerställer man att kunden kan få den service man avtalat. Vi kallar därför denna kund för just Undantagskund.

Att franchisegivaren kan utse vem som helst att utföra det som är avtalat med kunden brukar få franchisetagaren att bli mer intresserad av att sköta affären. Det skulle ju kunna vara så att franchisegivaren ger affären till en annan franchisetagare, eller ännu värre en lokal konkurrent till franchisetagaren. Det är en vanlig lösning inom svensk franchising och den fungerar bra.

Kontakta oss