Författarens förord

Detta är andra utgåvan av FranchisePraktikan. Den första utgåvan gavs ut 2009. Sedan dess har franchisemarknaden vuxit från 18 000 franchisetagare och en omsättning på 169 miljarder till idag 30 000 franchisetagare som gemensamt omsätter ca 225 mkr. En sådan tillväxt måste med alla mått mätt vara ett bevis på styrkan affärsmodellen franchise. Tack för att du tar dig tid att läsa vår bok om franchising. Oavsett om du tänker använda FranchisePraktikan som läsebok, uppslagsbok eller kurslitteratur, hoppas vi att du ska få ut så mycket som möjligt av boken.

Vi valde bokens titel – FranchisePraktikan – för att vi ville göra en bok om franchising som kan bli en långvarig hjälpreda för dig som vill arbeta med franchising. Självklart hade vi Bondepraktikan i tanken när vi valde titeln. Främst för att titeln på ett bra sätt beskriver hur vi ser på vår bok. Att bygga en franchisekedja görs bäst om man får praktiska råd om hur man förbereder och genomför en expansion men också om hur man förutser de möjligheter och svårigheter som möter den som vill bygga en kedja med egna företagare.

Bygger man en franchisekedja på rätt sätt så kan kedjan bli en bra affär för både franchisetagare och franchisegivare under lång tid – kanske flera generationer. Men bygger man på fel sätt så får man förr eller senare en missväxt som leder till att affären får läggas i träda. På så vis är likheterna stora med att bruka jorden.

Varför har vi skrivit boken?

Franchising är sannolikt den snabbast växande expansionsmodellen för nyföretagande i världen. Det finns förvisso en stor mängd framförallt amerikansk litteratur på området. Däremot finns det väldigt lite litteratur på svenska som beskriver vad franchising är och hur man bygger en franchisekedja.

Vi som skrivit den här boken – Jonas och Anders – arbetar dagligen med att hjälpa företag att bygga sina franchisekedjor. Vi får därför massor av frågor om hur man ska hantera det ena eller det andra när det gäller franchising. Intresset är alltså stort och vi tror att det finns ett behov av en handbok på svenska som kan ge både en översikt för att se hur saker och ting hänger ihop och ge handfasta råd om hur en franchisekedja bäst byggs och drivs.

För vem

Du som valt att ta del av FranchisePraktikan har säkert ett särskilt skäl till varför du valt just denna bok. Vi tror att du har något eller flera av dessa skäl:

  • Du vill expandera ditt företag med hjälp av franchising
  • Du studerar på högskola eller universitet med inriktning på företagande
  • Du är nyfiken på att själv bli företagare i en franchisekedja
  • Du arbetar i en franchisekedja
  • Du är advokat, konsult, rådgivare, styrelsemedlem eller liknande och vill lära dig mer om franchising

Eller också har Du, precis som så många andra, insett att franchising är en framgångsrik affärsmodell och är nyfiken på hur det fungerar.

Vad kan du som läsare få ut av boken?

Vår tanke är att du med FranchisePraktikan både ska kunna orientera dig om vad franchising är generellt och få djupa kunskaper om hur man bygger en franchisekedja.

Vi hoppas att FranchisePraktikan ska fungera väl som läsebok, uppslagsbok och kurslitteratur.

Läshjälp

FranchisePraktikan har 22 kapitel. Varje kapitel behandlar en viktig del när det gäller att bygga eller driva en franchisekedja. Tanken är att du enkelt ska kunna använda FranchisePraktikan som en handbok men också med fördel kunna läsa den från pärm till pärm. Om du sedan återkommer till boken då och då för att få stöd i en tanke eller helt enkelt vill leta upp hur vi behandlar ett visst område så är Franchise-Praktikans syfte uppfyllt. Här kommer en kort beskrivning av vad de olika delarna i boken behandlar.

 

Kapitel 1–2; Bakgrund och definition
I de inledande kapitlen beskriver vi vad franchising är och hur stor utbredning franchising har i Sverige. Tanken är att sätta franchising i sitt rätta sammanhang och att hjälpa dig som läsare att skilja mellan franchising och andra kedjeformer. De två första kapitlen tjänar som en god bakgrund för resten av boken.

Kapitel 3–4; Är affärskonceptet lämpligt för franchising?
I dessa kapitel ger vi läsaren en metod att värdera om ett affärskoncept är lämpligt att expandera med franchising. Vidare visar vi vilka kalkylmetoder som kan användas för att se om en franchiseutveckling blir lönsam. Tanken är att den som funderar på om franchising är en bra metod för expansion av ett visst affärskoncept ska få tillgång till bra metoder och checklistor för att avgöra om konceptet är lämpligt för franchising.

Kapitel 5–12; Från beslut till expansion med franchising
Här beskrivs de förberedelser som man bör göra innan man expanderar med franchising. Tanken är att beskriva vad, hur och varför man bör göra dessa förberedelser.

Kapitel 13–15; Finansiering, rekrytering och drift
När man har gjort förberedelserna kan expansionen starta. För att expansionen ska fungera smidigt krävs att man kan rekrytera bra företagare och få finansiering till deras etablering. I dessa kapitel behandlar vi rekrytering av företagare och franchisefinansiering. Så småningom växer kedjan och driftsfrågorna får allt större betydelse. Här beskriver vi hur man bör organisera och driva franchisekedjan på ett effektivt sätt.

Kapitel 16–18, 20–21; Franchisejuridik
Franchising är i sig inte en juridisk skapelse eller en juridisk samarbetsform. Men likt alla kommersiella samarbetsformer så hamnar man snart i juridiska regelverk. I denna del av FranchisePraktikan ger vi lä- saren en bred bild av den juridik som omgärdar franchising och vi fördjupar oss i franchiseavtalet.

Kapitel 19; Handboken
Alla franchiser bygger på att man hyr ut ett koncept. Detta koncept ska beskrivas i en handbok. I detta kapitel beskriver vi vad en handbok är, vad den ska innehålla och vilka krav som ställs på handboken. Vi ger också råd om hur man bör gå till väga när man skriver en handbok för en franchisekedja.

Kapitel 22; Goda råd till dig som franchisegivare
I det avslutande kapitlet ger vi råd om hur man som franchisegivare bör förhålla sig till styrningen av kedjan. Vi ger här handfasta råd om hur man effektivt utvecklar och håller ihop franchisekedjan. Vi hoppas att Du ska få god nytta av boken – och mycket nöje! Vi är intresserade av dina kommentarer och synpunkter och du kan nå oss via förlaget eller via våra e-postadresser: idestrom@franchisearkitekt.se och anders.fernlund@nova.se

Kontakta oss