Byt kapitel

Kapitel 11 – Avgift till gemensam marknadsföring och aktiviteter

En av de vanligaste stordriftfördelarna som kedjor har oavsett om det är en franchisekedja eller inte, är möjligheten till gemensam marknadsföring. Det kan vara så värdefullt att det blir ett av huvudargumenten för kedjans existens. Det är mycket sällan som en enskild enhet kan bekosta en marknadsföring av samma omfattning och till samma kostnad som en kedja kan.

För väldigt många franchisekedjor, sannolikt majoriteten, innebär möjligheten till gemensam marknadsföring både bättre marknadsföring och lägre marknadsföringskostnader för den enskilde franchisetagaren.

Kontakta oss